Artykuły

Pedagogika kontaktu

… To właśnie zdolność budowania kontaktu pozwala nam odkrywać, komunikować i zaspokajać swoje potrzeby, poznawać potrzeby innych osób i odpowiadać na nie. W miarę rozwoju różnicuje się i zwiększa wachlarz potrzeb człowieka oraz możliwości ich rozpoznawania. Kiedy dziecko jest malutkie i całkowicie zależne od rodzica, to właśnie rodzic odczytuje czego dziecko potrzebuje i zaspokaja te potrzeby. Gdy dziecko rozwija się bez przeszkód (ma zaspokojone podstawowe potrzeby) staje się coraz bardziej samodzielne: samo zaczyna identyfikować swoje potrzeby i jasno je komunikować. Gdy wszystko przebiega pomyślnie – wkracza w dorosłość z umiejętnością pełnego czerpania życia i realizowania się w nim. Czym jest kontakt? <<Czytaj całość>>


Progi życia

…Przy całym uznaniu dla płynności rozwoju nie można jednak przyjąć, że dzieje się ono zupełnie „liniowo”. Kolejne zdolności czy możliwości „dojrzewają” w dziecku dzięki temu, czego doświadcza i w czym uczestniczy. W pewnym momencie zbierane doświadczenia przeradzają się w jego własne możliwości. Można powiedzieć, że w ten sposób dziecko pokonuje kolejne etapy, czyli naturalne progi rozwojowe. <<Czytaj całość>>

Nie ma dzieci leniwych…

… Są dzieci z potrzebami. Być może w czasach gdy my dorośli byliśmy dziećmi nieobce były nam określenia, że jakieś dziecko jest „leniwe” bądź „mało rozgarnięte”. Dziś wiemy, że każde dziecko ma naturalną ciekawość świata i zdobywania wiedzy o nim. Jeśli jest inaczej, warto się  temu przyjrzeć i odszukać powody takiego stanu. <<Czytaj całość>>

Egzystencjalne potrzeby dziecka

Poza zdobywaniem wiedzy o świecie i uczeniem się praktycznych umiejętności, rozwój dziecka polega na tym, by coraz lepiej poznawało ono samo siebie, by odkrywało i wyrażało to, kim gdzieś w środku JEST. Poznawanie siebie jest jak tworzenie rdzenia czy osi, którą później dziecko „obudowuje” wiedzą i umiejętnościami nabywanymi w przedszkolu, szkole, na różnych zajęciach. Dzięki tej osi rośnie osoba, która ma wiedzę i umiejętności a nie osoba, która jest sumą zdobytej wiedzy i umiejętności. <<Czytaj całość>>