Inne propozycje

Współpracujemy z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi w zakresie szkoleń dla kadry pedagogicznej, edukacji rodziców oraz budowania współpracy pomiędzy dorosłymi na rzecz dzieci.