Rozmowa

Oczywiście rozmowa jest niezbędna i dążymy do tego, by różne sprawy zostały wypowiedziane i nazwane. Jednak dziecko ma swoją mowę oraz swój sposób używania i rozumienia słów. W pracy z dzieckiem więcej dzieje się poza słowami. Im młodsze dziecko tym rozmowa bardziej ustępuje miejsca działaniu…

Rozmowa ma kluczowe znaczenie w spotkaniu z rodzicami / opiekunami. To jest nasz, dorosłych, sposób porozumiewania się, uzgadniania, wymiany ważnych informacji. Dlatego rozmowa z rodzicami i stały z Państwem kontakt jest tak ważny w terapii dziecka i porozumiewaniu się w sprawie jego rozwoju.