Sandplay

To metoda terapeutyczna oparta na pracy dziecka w piaskownicy z wykorzystaniem sporej kolekcji figurek. Wygląda na “zwykłą zabawę”, jaką można zaobserwować w repertuarze dziecka. Jest to jednak niezwykle owocne pole ekspresji dialogu wewnętrznego dziecka oraz dialogu terapeuty z dzieckiem.

Sandplay (terapia w piaskownicy) jest niewerbalną metodą terapii analitycznej, której celem jest wspieranie naturalnej cechy ludzkiej psychiki, jaką jest dążenie do dojrzałości i integracji wewnętrznej. Jej twórczynią jest szwajcarska terapeutka dziecięca Dora Kalff. Metodę tę opracowała w latach 50 i 60 ubiegłego stulecia, inspirując się doświadczeniami brytyjskiej terapeutki Margaret Lowenfeld. Od tamtej pory metoda ta jest praktykowana na całym świecie.

Prace wykonywane przez dzieci pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko świat ich doświadczeń i wydarzeń, w których uczestniczyły ale przede wszystkim świat ich wewnętrznej wrażliwości, rozwoju i potrzeb, na które my dorośli staramy się odpowiedzieć.