Czy dziecko potrzebuje terapii?

:

Czasem rozwój dziecka przebiega nieharmonijnie. Bywa, ze dziecko jest mniej dojrzałe niż wskazuje na to jego wiek kalendarzowy. Zdarza się, że dziecko ma problemy z opanowaniem niektórych umiejętności lub przezywa emocje, które utrudniają mu asymilację do zaistniałych sytuacji.

To są dzieci, które potrzebują, by dać im więcej czasu i uwagi. Potrzebują większego zaangażowania dorosłych, by ci pomogli im w radzeniu sobie z napotkanymi trudnościami. Dzieci te potrzebują, by dorośli podjęli ze sobą współpracę na ich rzecz.

Dziecko sygnalizuje swoje potrzeby za pomocą objawów swojego niedostosowania. Bardzo często okazuje się, że tak naprawdę potrzebuje niewiele więcej niż inne dzieci. Im wcześniej otrzyma pomoc tym łatwiej i szybciej poradzi sobie z trudnościami w swoim rozwoju.